Programma's

01. Bestuurlijke Zaken

Wat zijn de ontwikkelingen?

De samenleving is volop in beweging. Mensen worden ongeduldiger, maken onderdeel uit van steeds wisselende netwerken en halen overal hun (nep-)nieuws vandaan. Daarnaast doen zich wereldwijd, landelijk, maar ook lokaal ontwikkelingen voor waar je als overheid geen of zeer beperkt invloed op hebt, maar wel een rol in speelt. Denk hierbij aan de COVID-19-pandemie, de overstromingen in Zuid-Limburg en de valwind in Leersum. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat met name landelijk het vertrouwen in de overheid fluctueert en verschillen en dilemma’s zichtbaarder worden. In deze dynamische omgeving is en blijft verbinding en contact met de samenleving een uitdagende opgave. De gemeente speelt een actieve rol bij het in beeld brengen en duiden van de situatie en bij het verbinden van ideeën. Inwoners hebben, met name ook bij crisissituaties, behoefte aan eerlijke en transparant communicatie vanuit de gemeente. De inzet en de aanpak van de gemeentelijke communicatie en participatie verandert – waar nodig –op basis van de landelijke trends en ontwikkelingen.

In U10/U16 verband werken we met 16 gemeenten samen aan een Ruimtelijk Economisch Programma. Dit verband start met de vierde fase van programmeren en alliantievorming.

Om uitvoering te kunnen geven aan beleidskaders, wettelijke verplichtingen en om de weerbaarheid van de gemeente op het gebied van privacy en gegevensbescherming te vergroten, worden enkele maatregelen geïmplementeerd. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming (compliance) en om te voldoen aan beleidsdoelstellingen om gegevensbescherming volwaardig onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering (beleidsregels). Tegelijkertijd dragen de maatregelen bij aan het verscherpen van het weerstandsvermogen en de risicobeheersing.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

2.673

2,0 %

Baten

55

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10