Welkom op de website met de meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug! Deze meerjarenbegroting geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2022, met ramingen voor de jaren 2022-2025. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 23 september 2021 aan de raad gepresenteerd. Op 11 november 2021 neemt de raad een besluit over de begroting. De begroting bestaat uit een korte (beleidsmatige en financiële) inleiding, gevolgd door de beleidsinhoudelijke programma’s en de paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting nog enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina.

Baten€ -133.948.422

Lasten€ 132.194.448

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10