Financiële begroting

EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

EMU Saldo

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

-1.366

6.318

-749

-2.184

-1.771

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

11.050

6.574

-693

149

-550

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-416

-53

-269

-210

-427

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

1.958

-6.158

619

1.341

-3.326

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-14.790

5.850

-943

-3.883

1.678

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10