Financiële begroting

Investeringen

In de  onderstaande tabel zijn de investeringsbedragen opgenomen. De investeringen zijn onderverdeeld naar het Meerjaren Investeringsplan (Openbare ruimte) en Staat van vaste activa (overige investeringen). In de exploitatie leiden deze investeringen (meestal) tot afschrijving en rente. Daarnaast moeten de uitgaven worden gefinancierd.

(Bedragen x € 1.000)

Investeringsvolume

Begroting 2022-2025

2022

2023

2024

2025

MIP: Investeringen met een economisch nut

3.157

3.433

5.102

5.408

MIP: Investeringen met een maatschappelijk nut

2.810

3.061

2.909

2.769

Subtotaal MIP

5.967

6.494

8.011

8.177

Staat Vaste Activa: Investeringen met een economisch nut

4.035

660

0

0

Staat Vaste Activa: Investeringen met een maatschappelijk nut

3.664

15

15

2

Subtotaal Staat Vaste Activa

7.699

675

15

2

Totaal

13.666

7.169

8.026

8.179

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10