Financiële begroting

Reserves en Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Stand begin
2022

Stand begin
2023

Stand begin
2024

Stand begin
2025

Reserves

11.603

16.168

16.895

16.978

Voorzieningen

10.863

10.929

10.789

10.591

Totaal reserves en voorzieningen

22.466

27.097

27.684

27.570

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10