Programma's

09. Sport inclusief Sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Wat zijn de ontwikkelingen?

Vanuit dit programma subsidieert de gemeente maatschappelijke organisaties die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze dragen bij aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen. Daarnaast faciliteert de gemeente de benodigde buiten- en binnensportaccommodaties.

Cultuur
De gemeente gaat door met de uitvoering van het cultuurbeleid en geeft daarbij extra aandacht aan  het herstel van de cultuursector na de COVID-19-pandemie.

Sport
De gemeente geeft met Heuvelrug Sport Initiatief (HSI), diverse lokale sportaanbieders en -verenigingen, buurtsportcoaches, de Sociale Dorpsteams en het onderwijs verder uitvoering aan de drie speerpunten van het lokale sportakkoord. De speerpunten zijn: 

  • Duurzame sportverenigingen op de Heuvelrug. 
  • Verbinding sport met het sociale domein. 
  • Versterkingen verdieping van de functie en inzet van de buurtsportcoaches. 

Voor het waarmaken van de ambities is er vanuit het Rijk een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 30.000 in 2022. 

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

5.063

3,8 %

Baten

865

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10