Programma's

10. Verkeer en Vervoer

Wat zijn de ontwikkelingen?

  • In 2022 gaat de gemeente de bijgestelde beleidslijnen uit we het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) en  uitvoeringsprogramma vertalen naar een projectplanning en -uitvoering.
  • De doorfietsroute Utrecht-Veenendaal wordt verder voorbereid ter uitvoering in 2023.
  • De gemeente zet zich in voor behoud van de intercitystatus van het station Driebergen-Zeist.
  • De gemeente stimuleert elektrisch rijden, o.a. door laadpalen te plaatsen, waarbij wij nadrukkelijk ook particuliere voorzieningen faciliteren, en projecten uit te voeren op het gebied van deelmobiliteit.
  • De gemeente gaat verder met de voorbereiding en, indien passend binnen de resultaten van de participatie, uitvoering van maatregelen uit het onderzoek naar doorgaand verkeer in het buitengebied.
  • De gemeente bereidt de uitvoering van de ongelijkvloerse spoorkruising in Maarsbergen verder voor.
  • De rotonde Donderberg in Leersum blijft samen met de provincie een belangrijk onderwerp van gesprek en studie. Het afgesproken maatregelenpakket om de huidige situatie tot uitvoering van een structurele oplossing te verbeteren, is door de provincie afgerond in 2021. De voorbereiding en uitvoering van een structurele oplossing lift qua planning mee met de ontwikkeling van een doorfietsroute tussen Utrecht en Veenendaal.

Ontwikkelingen Stationsgebied Driebergen-Zeist
In 2020 is stationsgebied Driebergen-Zeist door de aannemer opgeleverd. Op dit moment wordt door partijen gewerkt aan de juridische en financiële afronding van het project. De laatste grondtransacties zijn afgerond. Er lopen nog een aantal restpunten die onder de garantiebepalingen door de aannemer worden opgelost. De verwachting is dat het project begin 2022 binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten kan worden afgerond.

Onderdoorgang Maarsbergen
Begin 2021 is het provinciaal inpassingsplan spooronderdoorgang N226 in werking getreden. Het inpassingsplan is inmiddels onherroepelijk. Het esthetisch programma van eisen en het groenplan zijn begin 2021 door provinciale Staten vastgesteld. De kapaanvragen zijn ingediend ter voorbereiding op de verlegging van de kabels en leidingen. Eind 2021 zal een realisatieovereenkomst worden gesloten, daarmee neemt ProRail het stokje van de provincie over voor de aanbesteding en de uitvoering van het project. In de realisatieovereenkomst zal worden opgenomen dat onze gemeente een vaste projectbijdrage levert. Het project biedt ook de mogelijkheid om een aantal noodzakelijke aanpassingen aan het riool bij Maarsbergen uit te voeren.  De verwachte oplevertijd van het project is medio 2025.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

930

0,7 %

Baten

18

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10