Financiële begroting

Baten en lasten

In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x ( € 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01

Bestuurlijke zaken

2.666

124

2.542

2.673

55

2.618

2.605

55

2.550

2.577

55

2.522

2.575

55

2.520

02

Veiligheid en handhaving

4.330

148

4.182

4.455

115

4.339

4.449

115

4.333

4.483

116

4.367

4.473

116

4.358

03

Dienstverlening

4.556

2.265

2.291

4.553

2.190

2.363

4.530

2.136

2.394

4.605

2.318

2.287

4.605

2.318

2.287

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

3.826

144

3.682

3.466

32

3.434

3.417

32

3.385

3.279

32

3.247

3.130

32

3.098

05

Transformatie in het sociale domein

50.400

11.913

38.487

47.804

12.378

35.426

47.545

12.158

35.387

47.566

12.255

35.311

47.324

12.402

34.922

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

3.089

47

3.041

3.191

231

2.960

3.194

231

2.963

3.188

231

2.957

3.181

231

2.950

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

5.579

925

4.654

5.715

805

4.910

5.897

805

5.092

5.648

615

5.034

5.849

615

5.235

08

Economie, Recreatie en Toerisme

744

209

535

844

210

634

830

210

620

830

210

620

830

210

620

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

6.413

1.722

4.691

5.063

865

4.197

5.065

835

4.230

5.011

835

4.176

5.025

835

4.190

10

Verkeer en vervoer

1.038

18

1.020

930

18

912

980

18

962

982

18

963

978

18

960

11

Openbare Ruimte en Milieu

22.537

16.671

5.866

21.308

16.133

5.176

21.959

16.705

5.254

22.599

17.177

5.421

23.157

17.625

5.532

12

Middelen en ondersteuning

4.266

3.584

682

10.431

11.192

-761

5.629

4.152

1.478

4.168

2.041

2.127

6.342

4.214

2.128

Alg. dekkingsmiddelen

504

89.042

-88.538

712

88.470

-87.758

535

83.638

-83.103

443

82.394

-81.951

302

82.427

-82.125

Overhead

16.269

595

15.674

15.716

606

15.109

15.687

606

15.081

15.587

606

14.981

15.581

606

14.975

Onvoorzien

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

Subtotaal

126.341

127.409

-1.068

126.984

133.302

-6.318

122.446

121.697

749

121.090

118.906

2.184

123.477

121.706

1.772

Nr

Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Geraamde totaal van saldo baten en lasten

123.449

122.083

1.366

126.984

133.302

-6.318

122.446

121.697

749

121.090

118.906

2.184

123.477

121.706

1.772

Mutaties reserves

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Ruimte, cultuurhist, monumenten en natuur

-16

141

-158

-16

520

-537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Transformatie in het sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Welzijn, Cultuurhuizenbeleid, Nieuwkomers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. Kinderopv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Economie, Recreatie en Toerisme

0

32

-32

0

55

-55

0

25

-25

0

0

0

0

0

0

09

Sport, incl . Sportacc., Kunst en Cultuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Openbare ruimte en milieu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

2.981

3.569

-587

5.227

71

5.156

823

71

753

154

71

83

154

70

83

Subtotaal mutaties reserves

2.965

3.741

-776

5.211

646

4.564

823

96

728

154

71

83

154

70

83

Geraamde resultaat

126.414

125.824

590

132.195

133.948

-1.754

123.269

121.793

1.477

121.244

118.977

2.267

123.631

121.776

1.855

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10