Programma's

12. Middelen en Ondersteuning

Wat zijn de ontwikkelingen?

Actualisatie nota's
In 2022 wordt aan de raad de geactualiseerde versie van een aantal nota's voorgelegd waaronder de financiële verordening en wellicht de nota grondbeleid als de besluitvorming door de raad niet in 2021 kon plaatsvinden.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

10.431

7,9 %

Baten

11.192

8,4 %

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10