Bijlagen

Subsidies

(Bedragen x € 1.000)

Progr.

Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

PG02

Subsidies HALT

19

19

19

19

19

PG02

Subsidies buurtpreventie

11

11

11

11

11

PG03

Dorpsbudgetten

94

107

107

107

107

PG04

Subsidie Open Monumentendag

5

5

5

5

5

PG04

Subsidies Oudheidkamer

31

31

31

31

31

PG04

Subsidies huisvesting Tabaksteeltmuseum

3

3

3

3

3

PG05

Subsidies nota Mantelzorg

265

265

265

265

265

PG05

Subsidies algemeen maatschappelijk werk

365

385

385

385

385

PG05

Subsidies inclusief beleid

27

27

27

27

27

PG06

Subsidie ouderenbeleid

64

64

64

64

64

PG06

Subsidie lokale omroep

30

30

30

30

30

PG06

Subsidies openbare gezondheidszorg

4

4

4

4

4

PG06

Subsidies vreemdelingenwerk

67

67

67

67

67

PG06

Subsidies vrijwilligerswerk

22

22

22

22

22

PG07

Subsidies peuterspeelzalen

25

25

25

25

25

PG07

Subsidies OAB

487

549

549

359

359

PG07

Subsidies jeugd- en jongerenwerk

13

17

17

17

17

PG08

Subsidies recreatie

2

2

2

2

2

PG09

Subsidies bosbad Leersum

132

132

132

132

132

PG09

Subsidie combinatiefunctie

239

239

239

239

239

PG09

Subsidies bibliotheek

927

927

856

856

856

PG09

Subsidie huisvesting Muziekschool

46

46

46

46

46

Totaal

2.878

2.977

2.906

2.716

2.716

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10