Bijlagen

Meerjaren Investeringsplan (MIP)

(Bedragen x 1.000)

Programma/product/omschrijving

2022

2023

2024

2025

Totaal programma 3

29

43

-

-

Totaal Programma 7

110

-

-

2.061

Totaal Programma 9

382

235

782

797

Totaal Programma 11

2.626

2.794

4.006

2.273

Totaal Overhead

11

361

315

279

Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

3.157

3.433

5.102

5.408

Deze pagina is gebouwd op 04/19/2022 09:52:30 met de export van 04/19/2022 09:38:10